Result Example of GetAccounts

[{
  "AccountID": "3fe4c093-0ef7-4449-9ed0-0059d233fbae",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2386",
  "Name": "Muude maksude (sh.tollimaks, raskeveokimaks) võlad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e756eb43-8645-4e8e-9d99-00cee50c5848",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3080",
  "Name": "Metallijäätmete, kinnisasja, väärismetallide müük",
  "TaxName": "Kinnisasja ja metallijäät.käive KMS §41'",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ea61a159-8170-4780-ae27-01ac224bcd6c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2450",
  "Name": "Muud kreditoorsed võlad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c59c40ba-66ad-4c62-90bc-01f52fe0ebf1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3010",
  "Name": "Kauba müük Eur.Liitu 0%",
  "TaxName": "0% käibemaks",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4b77ea37-81a7-48b2-8825-0244432e2e1d",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3920",
  "Name": "Kapital.väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "729fac8e-7493-4fac-bf3e-0364ae7e4364",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1208",
  "Name": "Ebatõenäoliselt laekuvad arved",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "6508f873-6614-4643-a5fd-03f65efbc046",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4810",
  "Name": "Põhivarade amortisatsioonikulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f4f5aa76-5eaa-46bb-862d-06e21ba0fb54",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4510",
  "Name": "Töölähetuse kulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5983e6d6-16f9-4e54-8fdb-070cde8c081b",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2401",
  "Name": "Väljamaksmata dividendidelt arvest. tulumaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f853a035-fcb3-430e-82bd-07a7c2debfa7",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4710",
  "Name": "Palgakulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c487f603-8df1-4f42-9e02-07e490e94074",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1280",
  "Name": "Nõue osaniku vastu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "43569eb4-cbc2-4c1e-a340-09c016036e26",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1230",
  "Name": "Nõuded aruandvate isikute vastu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b36dd5d2-e966-4dcc-9e35-0b99d998e30f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4004",
  "Name": "Väheväärtuslik põhivara",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "3b6eeba6-0432-406f-b06f-0ba8c90ab295",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1830",
  "Name": "Transpordivahendid",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a63e729a-52d9-4163-bc02-0c922f7af59a",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "4660",
  "Name": "Erisoodustuselt (omatarbelt) arvest. 9% käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c7daea7c-3d34-431a-9a83-0d201d1561ca",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4440",
  "Name": "Autode remont, hooldus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "54617251-4a0e-4cb9-ba0f-0d8be9c500d7",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4395",
  "Name": "Muud tegevuskulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "068e9971-1159-4921-ad22-0e65d2eea975",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4350",
  "Name": "Lootusetud debitoorsed võlad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d397ea09-7572-47e3-8589-148aa3d2b3d9",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4340",
  "Name": "Pangateenus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "88aa53e4-a818-4741-b37f-1615b99d6332",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1940",
  "Name": "Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e963eb0e-1c79-4d8c-bbf0-166c870108c6",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4670",
  "Name": "Erisoodustuselt arvest. tulumaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "fbb91b28-5618-4b51-a946-1761ae680750",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3040",
  "Name": "Müügitulu 9%",
  "TaxName": "9% Käibemaks",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "701c2b4a-1deb-49b9-a2dd-1877d5a5cae3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2070",
  "Name": "Pikaajalise laenu tagasimakse järgm.perioodil",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "be28cb9c-e15a-487c-86ec-1c1270fa9707",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1841",
  "Name": "Muu mat.pv. akumul. kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "8aca1d6a-6211-4e61-b2b6-1fa9031da34e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2010",
  "Name": "Lühiajaline pangalaen",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "62d5acf9-6dac-4f19-ab15-20ec06ad8526",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4470",
  "Name": "Muud autodega seotud kulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "7f747474-2ffa-476b-af10-2125d01dacd2",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2320",
  "Name": "Sotsiaalmaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "6a8b1437-f4f5-4812-a809-21abfd1f6a49",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "6010",
  "Name": "Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "06cada30-bbcb-45c1-9b77-24c5b52ee6b8",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2360",
  "Name": "Ettevõtte tulumaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "80e7c1af-c39f-43a3-a0df-264aeafb3e9b",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1910",
  "Name": "Arenguväljaminekud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "8d2fa737-5ae6-42ff-a765-264b5b3fed94",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1070",
  "Name": "Paigutused ülilikviidsetesse fondidesse",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1f9b706f-81f9-403c-8f2e-268113275ec0",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1700",
  "Name": "Kinnisvarainvesteeringud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5f748340-e405-47f2-92d1-27917df75894",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2306",
  "Name": "Sisendkäibemaks püsivas teg.kohas väljaspool Eestit",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "cc950c6e-3b62-408b-89ab-279f5f710ce7",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4320",
  "Name": "IT teenused, arvutitarvikud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "492d00b2-8118-43e5-bc49-29dc18b4da22",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4410",
  "Name": "Autode kasutusrent",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "51903977-1adf-4576-9746-2a2d5106e0fa",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1100",
  "Name": "Lühiajalised finantsinvesteeringud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "25462789-713b-4c77-8cf1-2a3e07189f28",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4385",
  "Name": "Raamatupidamisteenus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "57f89b4a-72d9-4834-b50c-2a965f4a964e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4020",
  "Name": "Kütus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1d01cd2c-b1e9-41a5-8a54-2b1a39b19325",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2510",
  "Name": "Ostjatele esitatud ettemaksuarved",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d70c3c7c-a20f-4079-b2f6-2bc7766493b4",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1840",
  "Name": "Muu materiaalne põhivara",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "37eb36ae-f962-4207-b1fc-2cde077a714d",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1820",
  "Name": "Ehitised, rajatised",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9e2576e5-79d7-4795-913a-2ce65129baa4",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2382",
  "Name": "Aktsiisimaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "16472aff-537e-4ee6-8ec9-33579e866c75",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2500",
  "Name": "Ostjatelt saadud ettemaksed",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f9d02ea1-c7d6-4d79-b3cc-33d6d3c1e02a",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1921",
  "Name": "Arvutitarkvara akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "6b790317-13f1-4d30-a95d-383395eb1c1d",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4990",
  "Name": "Muud ärikulud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ff903398-d69f-4d47-8b94-39181b6f88ed",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1011",
  "Name": "Swedbank",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5d50c196-1e2e-4c3d-8cbd-3a98a5aae623",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2030",
  "Name": "Lühiajaline laen omanikult",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e589c522-de5d-40fd-85ee-3e090515b9bf",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1960",
  "Name": "Muu immateriaalne põhivara",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1602c1f4-e38e-4067-b9b6-40f9a3f569c3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1010",
  "Name": "Swees",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "381e8807-be04-4f7e-9b29-413504619ab1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1350",
  "Name": "Ettemaksed tarnijatele",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "329eb546-8e7a-4c00-8f9e-41b37e6d461b",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4009",
  "Name": "Alltöövõtutööd",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9815d16d-3dbf-43df-a8d2-42c4b4d0af63",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2810",
  "Name": "Pikaajaline pangalaen",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "8f3e9f9f-ecd2-4ff3-bb44-42e24020652a",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1254",
  "Name": "Muud ettemakstud kulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f3b09f6f-10dd-464d-b0a3-462a135010e2",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2980",
  "Name": "Aruandeaasta kasum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1cfb8ce7-b9b6-4800-a3de-481ad1235732",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3514",
  "Name": "Põhivara müügist tekkinud kahjum ärikuludesse",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a1b773e0-d667-422c-b023-4905f4eff97c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3099",
  "Name": "Ümardused",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1b92d243-be05-48e7-855b-4b1c82ad28df",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2308",
  "Name": "Müügi käibemaks digiteenuste müügilt EL-s (erikord)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "2e80a35f-4279-4aad-9478-4bb81db77fcd",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3511",
  "Name": "Põhivara müük (maksuvaba)",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4dcaa905-02fa-4c9e-941c-4c35fb1a198c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4940",
  "Name": "Maksuintressid maksuametile",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "351d7dc0-65da-48eb-a101-4d093bf82ac9",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2940",
  "Name": "Oma osad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "78b947f5-a05b-4b39-9cf1-4d17ed21fb9e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4430",
  "Name": "Autode kütus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e50c9960-e18d-4de0-987b-4fe8a96d11ca",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2405",
  "Name": "Intressivõlad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "6d60b2a0-4f82-41f5-a932-52ea896c2669",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "6050",
  "Name": "Intressitulud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ece96f3c-06d6-4cde-84bb-53e05e27c32e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1833",
  "Name": "Arvutite, -süsteemide akumul.kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "aaf3ad72-3d12-4c07-974a-57e0cfdf4177",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1221",
  "Name": "Nõuded sots.ameti vastu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "67c20e79-66be-4faa-a3c7-590e5ab77e2f",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3070",
  "Name": "Kasutatud kauba müük soetusmaksumuses",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "306cf90a-f050-435f-bd86-5b33eefb747d",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1080",
  "Name": "Raha teel / panga vahekonto",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b5109685-e4f1-4b24-9f78-5b69aee413b6",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2962",
  "Name": "Sissemaksmata osakapital",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "01acf3fe-f67d-444f-b0e2-5bd3a843499e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "6065",
  "Name": "Intressikulu kapitalirendilt",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "78ce18ef-8316-4af1-a633-61c83b9ca120",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4370",
  "Name": "Konsultatioonid, koolitused",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "0d7115b9-0421-4980-89e4-62d8e3204c9f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1340",
  "Name": "Müügiks ostetud kaubad",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d748e60c-765f-4cfa-97d6-64abe2817e33",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1890",
  "Name": "Tootvad bioloogilised varad",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "18c25598-1f03-4af3-a9b5-67281de10a37",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2440",
  "Name": "Krediitkaardiga tasutud ostuarved",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c390c5dc-4e1b-44ae-ad85-68c990e6602f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2970",
  "Name": "Eelmiste perioodide jaotamata kasum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5da384d7-bca1-4fb5-816e-697706e251da",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2316",
  "Name": "Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks KMS §38,2",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1c06085a-5b2b-48dd-83cf-6a8d036880a2",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4240",
  "Name": "Ruumide hooldus, remondikulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9f8e4a5b-f8e6-437d-ae0f-6ce4aaab1f65",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1821",
  "Name": "Ehitiste, rajatiste akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "2df3cb98-9ef5-41ae-a1a3-6d95b5dc54a4",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1252",
  "Name": "Ettemakstud kasutusrendi 1.sissemaks",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "03247210-eac3-4da5-befe-6dc773b3194b",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3510",
  "Name": "Põhivara müük (20% km maksustatav)",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4a72bf7e-748a-493f-bb83-70d17eafa21e",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1941",
  "Name": "Kontsessioonide, patentide … akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "744590bc-8840-4c3e-9036-71bd3a2ad2ee",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2860",
  "Name": "Muud pikaajalised võlad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a30c5472-0a48-4f0e-920f-727c4270fff0",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2820",
  "Name": "Pikaajaline laen omanikult",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "56f006d4-e6b6-4fb7-b474-73695006519a",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4050",
  "Name": "Muud materjalid (põhitegevusega seotud)",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "71ea63e8-ea36-4a9e-b735-74522544849a",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2960",
  "Name": "Muud reservid",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "3d18e31c-7e10-411d-b691-7655323b912e",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2370",
  "Name": "Erisoodustuse tulumaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f3517e8e-b40d-4f0f-be49-769df34b8a33",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1911",
  "Name": "Arenguväljaminekute akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c3796d68-bf40-42d5-8495-7c7785c1705a",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1246",
  "Name": "Tasaarveldus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a6af4711-c686-47ab-b9d0-7d8f583d8e71",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3900",
  "Name": "Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "23ef9b92-f778-4900-80ea-7fa9186b4343",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4015",
  "Name": "Ehitiste, seadmete üür ja rent",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "34d82485-5092-4fe4-9642-80af156474f2",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4970",
  "Name": "Ettevõtlusega mitteseotud kulud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "acdf7346-a753-4d1a-b585-8219d0826803",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2350",
  "Name": "Kogumispensioni makse võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f50215ae-0c3d-4dd0-b075-8279018e92a1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4399",
  "Name": "Ümardused",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9ca0d082-b184-4953-9950-828d41f2d79c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4010",
  "Name": "Masinate varuosad, remont, hooldus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "bd4b8b15-8eb4-4595-a74c-8452b049ee23",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4396",
  "Name": "Hankijate intressid, viivised",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "80042f91-0ef8-45e7-b733-871d55dec123",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2305",
  "Name": "Müügi käibemaks püsivas teg.kohas väljaspool Eestit",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c6b2be36-65d5-411d-9c1b-875d64e59683",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1320",
  "Name": "Lõpetamata toodang",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "bf7cdde2-d606-4c77-96cb-87fe447b90cd",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2380",
  "Name": "Maamaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "bdc17794-6f05-4471-9c7c-8a1b3ac3186d",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2942",
  "Name": "Oma aktsiad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "42c05d0f-ab46-4757-b680-8b08c44907ff",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1980",
  "Name": "Lõpetamata immat. pv. projektid, ettemaksed",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "761f3ac2-48ce-4118-8931-8b3140f1275f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1832",
  "Name": "Arvutid ja arvutisüsteemid",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1caa7017-4c09-47fe-bc81-8b621863e560",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2080",
  "Name": "Kap.rendi lüh.osa, leping …",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "828620cb-df51-45b8-a67c-8bf62af34140",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2700",
  "Name": "Lühiajalised eraldised",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "7b7e7c5b-14f5-4936-aeb2-8d964f75a684",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3560",
  "Name": "Muud äritulud (ei ole käive)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b681afbe-87da-4be7-beab-8daefa702128",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2319",
  "Name": "Proportsionaaselt arvestatud sisendkäibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d0ccd0b1-26b4-45fc-af19-8eeff6ba4446",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1240",
  "Name": "Antud laenud",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "191c0e51-cbca-4d2d-88eb-8fd30810b637",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2219",
  "Name": "Muud kinnipidamised palgast",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "58fa1d92-0e54-4993-8990-8fd56b97fbca",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1250",
  "Name": "Ettemakstud kindlustus",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "47e6b6a7-ed3f-4449-bb9c-91f0351dbd8a",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1961",
  "Name": "Muu immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "44166045-b7e6-40aa-9baa-9350bb8faed5",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "6060",
  "Name": "Intressikulu laenudelt",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9d8c26f4-08a6-4d43-908c-96eb9b46c13b",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2462",
  "Name": "Deklareerimata isiku tulumaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1b9db9be-981d-4b42-95d5-97052c8c6571",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4460",
  "Name": "Isikliku auto kompensatsioon",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5af8b903-4306-404a-8510-9714b5bc3bbf",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4950",
  "Name": "Realiseeritud kahjum val.kursi muutusest (H,K)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "199d5da2-6949-4fe9-bb0f-97b3c61d9733",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4910",
  "Name": "Kahjum põhivara müügist",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f2f30b24-e629-43e3-a2f8-98d522ce4fe3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2400",
  "Name": "Dividendivõlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "51f54f4c-4721-4ccf-839c-9a838a57bd38",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3520",
  "Name": "Realiseeritud kasum valuutakursist (H,K)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "33eee728-d1b6-4107-bdc5-9b6573799e5f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2330",
  "Name": "Üksikisiku tulumaksu võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "7ab6d779-0baa-4790-9d54-9b6bf98fd7db",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3530",
  "Name": "Saadud dotatsioonid, toetused",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "63de566c-f4f7-4156-9fc3-9be269d1870b",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2464",
  "Name": "Deklareerimata töötuskindl.maks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "05360f46-785b-40ca-817b-9e212917a59a",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1600",
  "Name": "Tütarettevõtjate aktsiad ja osad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5b241f1d-a56a-430d-9f23-a124ae74c6a2",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1610",
  "Name": "Sidusettevõtjate aktsiad ja osad",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "7c01e2fa-d08c-425f-81e2-a19c77919f08",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2880",
  "Name": "Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1a566e9c-17ed-4ece-8b49-a247c19663b1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1835",
  "Name": "Muude masinate, seadm.akum.kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "fc6bdb8e-4ba8-43e1-86f2-a2aa7542402c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4002",
  "Name": "Materjalid kuluks",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c85d9951-39b7-4fa5-b40f-a576e42756d3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4610",
  "Name": "Töötajatele tehtud erisoodustused",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c0e7f252-69c8-45ea-b0b7-a5b398523f41",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2600",
  "Name": "Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "67531c3f-1c4d-4381-aa43-a64d1331ec67",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1800",
  "Name": "Maa",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "937e4f61-c8cb-433a-b436-a7c9130ac7a1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4680",
  "Name": "Erisoodustuselt arvest. sotsmaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "38caf6b1-4e4e-4e94-8ac0-a987fc744db8",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4200",
  "Name": "Asutamiskulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d66b02d2-bfca-46e0-a0ac-aafc55a350ae",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4720",
  "Name": "Sotsiaalmaksukulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "67ca7071-8f70-4a85-a2e1-ab592469acbf",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2317",
  "Name": "Tasumisele kuuluv käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1a9facc5-3ac8-4e3b-83f5-aed92ce588c4",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2390",
  "Name": "Maksudelt arvestatud intresside võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "20f27304-37f2-4a3c-bb22-b21feafd53ba",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1710",
  "Name": "Kinnisvarainvesteeringute akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "41ebd0e4-5ccb-4b67-b44d-b29263e93668",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4398",
  "Name": "Väikesaldode mahakandmine",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "71ac350b-7bfd-40a9-9703-b2b4a4119816",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4380",
  "Name": "Audiitori teenus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4535a69a-288a-416a-8361-b32ed7b75a00",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3512",
  "Name": "Müüdud põhivara jääkmaksumus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4ec7e3da-0b9e-4919-bc53-b3c42de6bccb",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3015",
  "Name": "Teenuse müük Eur.Liitu 0%",
  "TaxName": "0% käibemaks",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d177f374-ec69-4b29-a9f6-b541e4a7cb71",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1060",
  "Name": "Tähtajalised hoiused",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c1854a39-face-408a-99d4-b613f73571d1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4250",
  "Name": "Ruumide valvekulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "2b05a98e-1408-4ca6-b09a-b69a267b2e97",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4003",
  "Name": "Tooraine kuluks",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "49694598-7a2b-4139-8ed0-b9257b1fa7f3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1831",
  "Name": "Transp.vahendite akumul.kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "caea4265-2434-417c-94df-b92bbe9d10f6",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1242",
  "Name": "Intressinõuded laenudelt, pangakontodelt",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "125c5771-d189-4e94-83bb-b9b3d17162c3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4390",
  "Name": "Varakindlustus",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a623e6d2-528b-4639-ada8-ba524942af57",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2313",
  "Name": "Impordilt tasutud käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9ed9ccdc-1a47-44aa-8652-bb4d5c51880b",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2870",
  "Name": "Pikaajalised eraldised",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "90e6a168-5087-42c2-ad32-bb8420b30eb6",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2315",
  "Name": "Sisendkäibemaksu ümberarvestus, korrigeerimine",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "6276c870-c518-4445-b34b-bc9844894fb9",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2340",
  "Name": "Töötuskindlustusmakse võlg",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ff08c615-1e3d-4bc3-aeae-bdd6dd8b9c15",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1900",
  "Name": "Firmaväärtus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "8c609777-ea47-49d0-b507-be081b46f2f3",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1880",
  "Name": "Ettemaksed põhivara eest",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "8376469c-ac61-47b2-b2ee-c1533e1c6c38",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2280",
  "Name": "Puhkusetasu kohustus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9f6eabc2-253d-4d5e-a286-c32f49d6dad9",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2922",
  "Name": "Registreerimata aktsiakapital",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "69455843-7970-4230-a696-c3996fbcf440",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4310",
  "Name": "Telefon, internet",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "35c4efcb-a5cf-4c6d-b625-c40a9615fad4",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1640",
  "Name": "Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d1475403-d79b-42d0-9158-c4fd7f6c4612",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2912",
  "Name": "Aktsiakapital nimiväärtuses",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a4e7c944-949c-4de6-86f0-c70332bfa463",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4791",
  "Name": "Puhkusekohustuse sots.maksu kulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "842e8e72-5dce-4193-9f57-c7170d229694",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "6040",
  "Name": "Kasum (kahjum) valuutakursi ümberhindamisest",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "55175308-2963-4950-b632-c745894b1b02",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2466",
  "Name": "Deklareerimata kogumispens.maks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "0bfbe049-1d07-4890-900e-c7b2400f1e9d",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3910",
  "Name": "Valmis- ja lõp-ta toodangu varude jääkide muutus",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a1ea7722-2db7-40c6-8af7-c81f1a6dc708",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4335",
  "Name": "Ajalehed, ajakirjad, kirjandus",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "3d217a32-a22d-43dd-8278-c865b7780904",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2312",
  "Name": "Põhivara soetamiselt tasutud käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f50b6296-a028-4eb7-bd9a-c8b4a463af1b",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1310",
  "Name": "Tooraine ja materjal",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "0a750100-f5cd-4437-b4cd-caa3fc331eef",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "4830",
  "Name": "Immateriaalse põhivara amortisatsiooni kulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "360220d9-a524-4cb3-bdad-cc1b1cff8f71",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1834",
  "Name": "Muud masinad ja seadmed",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "fcff4c58-4d8b-445a-a622-cc28e1af8848",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4650",
  "Name": "Erisoodustuselt (omatarbelt) arvest. 20% käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ebe960e7-47ac-4b7b-b3af-cc9f06f9da04",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1220",
  "Name": "Kaardiga laekunud müügiarved",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b293c46a-098c-4138-ab31-ccdd8b9ed12f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2307",
  "Name": "Tasumisele kuuluv käibemaks püsivas tegevuskohas",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9a5c8123-de7d-4e08-b8f1-cd239333977d",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2930",
  "Name": "Ülekurss",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "91d7b13e-4b14-41ac-a90e-cd3170bd31b7",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3075",
  "Name": "Kasutatud kauba müügil 20% maksustatav kasum",
  "TaxName": "xKasuminormi maksustam. kord KMS §41,42",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "49e1e07b-ffeb-416a-a71f-cdc58e0e5e94",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2309",
  "Name": "Tasumisele kuuluv käibemaks digiteenuste müügilt (erikord)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "f7d49b30-25db-4e74-83aa-ce39e22d63fc",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1200",
  "Name": "Ostjatelt laekumata arved",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "504f252a-12ce-46e4-b4db-cf6bc659aa9d",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4008",
  "Name": "Ostetud teenused edasimüügiks",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b8e88b48-d406-4fab-a4b0-cf9a6e4d4682",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2460",
  "Name": "Deklareerimata sotsiaalmaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "ed37afe1-af15-42dc-a1af-cf9d33fbf4f9",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1630",
  "Name": "Muud aktsiad ja väärtpaberid",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e6c942bd-da9b-4b62-8fae-d0c002added7",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "2920",
  "Name": "Registreerimata osakapital",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "bac65ee6-f62c-443e-9de3-d0e54689facb",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4420",
  "Name": "Autode kindlustus",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "9152beb1-b0ce-48f7-8640-d3f7203fe9b1",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4900",
  "Name": "Kahjum põhivara likvideerimisest",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a5693549-4de8-4ea2-be23-d543371907d8",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2314",
  "Name": "Pöördkäibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "da95b788-57b3-428f-9414-d55d58325f07",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4000",
  "Name": "Müüdud kaubad soetushinnas",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "692c3b4e-d24c-4eda-8f97-d6260fab9661",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1920",
  "Name": "Arvutitarkvara",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c31486f4-0ec6-4b12-a11c-d72de67091a8",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2950",
  "Name": "Kohustuslik reservkapital",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "018d9ebd-0ae2-4d50-9bad-d933e79bdc68",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3025",
  "Name": "Teenuse eksport",
  "TaxName": "0% käibemaks",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "18209403-9bf8-4342-b979-daf4e1d58855",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1901",
  "Name": "Firmaväärtuse akumuleeritud kulum",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "5d14795a-6a79-49ea-b4ae-db35d6665a0b",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "4820",
  "Name": "Kinnisvarainvesteeringute amort.kulu",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e6fefbab-ed06-41a3-82e5-dbdc35bab44f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2212",
  "Name": "Palgast kinnipeetud trahvid (sh. täitevamet)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1c6cd302-f34c-47ca-89ff-dc6f8bcf0481",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4210",
  "Name": "Ruumide rent",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "133087e6-410c-4f4d-8181-dc874c532fb7",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1330",
  "Name": "Valmistoodang",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "4319436e-5c52-4e88-a958-dce830018167",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1210",
  "Name": "Maksude ettemaksukonto",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": "Maksu- ja Tolliamet",
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "56f414f6-e90f-4346-a915-dec2646f233f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2020",
  "Name": "Lühiajaline arvelduskrediit",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "0a28fb9c-083a-4f35-a7f9-df22e57381fe",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2830",
  "Name": "Kap.rendi pik.osa, Lep….",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "45163637-ed5e-4b98-b752-dfa875529717",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4790",
  "Name": "Puhkusekohustuse kulu (reserv)",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "012e6c5a-b147-40a2-8881-e04570f5f5ce",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4230",
  "Name": "Ruumide kommunaalkulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "21bedbe7-7a93-4703-a8d8-e2ccde9c1dbb",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3020",
  "Name": "Kauba eksport",
  "TaxName": "0% käibemaks",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "a6fd2cf9-1dfa-4484-8cd7-e42cd230541f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4006",
  "Name": "Transpordikulu",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "57385db3-8f3f-4556-b428-ea846d0b4664",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4030",
  "Name": "Elekter",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b7c9a261-9623-4c51-905b-eac16035e4ec",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "3060",
  "Name": "Maksuvaba müügitulu",
  "TaxName": "Maksuvaba käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "1376a92e-0131-4522-badf-eb98d8a2334c",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2310",
  "Name": "Müügi käibemaks",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "d7ea3a24-009b-4e7b-8124-ed0228e9069f",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4330",
  "Name": "Kontoritarbed, postikulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "0cbfefe2-2634-4577-88c7-ed059353faad",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "1870",
  "Name": "Lõpetamata ehitised, projektid",
  "TaxName": "Põhivara soetuselt arvestatud käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "e3ba1d26-338c-4c1f-b972-f019aebe1eb2",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "4300",
  "Name": "Reklaamikulud",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "c9dbc6e1-b73d-4e12-8e33-f0c63503b9ea",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2430",
  "Name": "Deebetkaardiga tasutud ostuarved",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "70c7163c-4b1b-4003-8813-f0f7961f5172",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2110",
  "Name": "Võlad tarnijatele",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "b4add97e-fd8f-4666-aad9-f231ffc16cdb",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "1400",
  "Name": "Bioloogilised varad",
  "TaxName": "20% käibemaks ",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "fca746f0-ae36-44e5-a2e1-f243ae4159c1",
  "NonActive": "Jah",
  "Code": "3076",
  "Name": "Kasutatud kauba müügil 9% maksustatav kasum",
  "TaxName": "xKasuminormi maksustam. kord KMS §41,42",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {
  "AccountID": "aa2bc5bc-f189-4939-9677-f29c29263eb5",
  "NonActive": "Ei",
  "Code": "2211",
  "Name": "Palgast kinnipeetud elatis",
  "TaxName": "Ei ole käive",
  "LinkedVendorName": null,
  "IsParent": "Detailne"
 }, {